తెలంగాణ హైదరాబాద్ కలిబరి టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

తెలంగాణ హైదరాబాద్ కలిబరి టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు తెలంగాణ హైదరాబాద్  కలిబరి టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు ప్రాంతం / గ్రామం: హైదరాబాద్ రాష్ట్రం: తెలంగాణ దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం / పట్టణం: హైదరాబాద్ సందర్శించడానికి ఉత్తమ సీజన్: అన్నీ భాషలు: తెలుగు, హిందీ & ఇంగ్లీష్ ఆలయ సమయాలు: ఉదయం 5.30 గంటలకు మంగళారతి / ఉదయం 9.00 నుండి రోజువారీ పూజ / మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు భోగారతి / ఆలయ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post