బ్రెయిన్ ట్యూమర్ గురించి అపోహలు మరియు వాస్తవాలు

బ్రెయిన్ ట్యూమర్ గురించి అపోహలు మరియు వాస్తవాలు   మెదడు కణితి మెదడులోని కణాలలో అభివృద్ధి చెందుతుంది.  ఇది ప్రాథమికంగా మెదడులోని అసాధారణ కణాల పెరుగుదల, సేకరణ లేదా ద్రవ్యరాశి. ఈ కణితులు ఏ వయసులోనైనా లేదా మెదడులోని ఏ భాగానికైనా సంభవించవచ్చు మరియు దాని లక్షణాలు దాని పరిమాణం, రకం లేదా స్థానాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో విధంగా ఉండవచ్చును . అన్ని మెదడు కణితులు క్యాన్సర్  కావు. కణితి యొక్క స్థానం వారి లక్షణాలు మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post