చింతపండు ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు

చింతపండు ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు  చింతపండు అనేది ఇండికా నుండి తీసుకోబడిన సన్నని, కొద్దిగా వంగిన పండు. చింతపండులో 3 నుండి 12 ఎర్రటి గోధుమ రంగు మొగ్గలు ఉంటాయి. వీటి చుట్టూ పుల్లటి గుజ్జు ఉంటుంది. విత్తనాలు సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వంటకాలకు రుచిగా ఉపయోగిస్తారు. పులిని హిందీలో ఇమ్లీ అని కూడా అంటారు. చింతపండు ఫాబేసి కుటుంబానికి చెందిన పప్పుదినుసు. ఇది ఆఫ్రికా. ప్రపంచంలో చింతపండును అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసే దేశం భారతదేశం. చింతపండును భారతదేశం, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post