రక్తదానం చేయడం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం - telanganaa.in

Breaking

Friday, 20 January 2023

రక్తదానం చేయడం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం

 

రక్తదానం చేయడం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం

రక్తదానం చేయడం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం ప్రకృతిలో మానవ శరీరం ఒక గొప్ప సృష్టి. మానవ శరీరంలోని అవయవాలకు కూడా ప్రత్యామ్నాయం కనుగొంటున్నారు. కానీ మానవ శరీరంలో అతి ముఖ్యమైనది రక్తం. రక్తానికి మాత్రం ఎలాంటి ప్రతామ్నాయం లేదు. అందుకే రక్తదానం తప్పనిసరి. రక్తం దానం చేయడం వల్ల తీసుకునే వారికే కాకుండా ఇచ్చేవారికి కూడా ఎంతో మేలుచేస్తుంది. సాధారణంగా ఎముక మజ్జలో రక్తం తయారవుతుంది. మాములుగా ఆరోగ్యమైన వ్యక్తి లో 5-6 లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది. 18-60 …

Read more

No comments:

Post a Comment