హైదరాబాద్ పెద్దామ్మ తల్లి ఆలయం తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్ పెద్దామ్మ తల్లి ఆలయం తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు Hyderabad Peddamma Temple Telangana History Full Details   హైదరాబాద్ పెద్దామ్మ తల్లి ఆలయం తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్ లోని అత్యంత గౌరవనీయమైన దేవాలయాలలో జూబ్లీ హిల్స్ లోని పెద్దామ్మ ఆలయం ఒకటి. ఈ ఆలయం ఎప్పుడు స్థాపించబడిందనే దానిపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు, కాని ఇది 150 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఉందని ప్రజలు భావిస్తారు. అంతకుముందు, ఇది ఒక చిన్న ఆలయం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post