కాల్షియం డిమాండ్లను తీర్చడానికి పాలకు ప్రత్యామ్నాయాలు

పాలు తాగడం ద్వేషమా? మీ కాల్షియం అవసరాలను తీర్చడానికి పాలు కోసం  ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి పాలు తీసుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. శరీరంలోని మీ కాల్షియం అవసరాలను తీర్చగల కొన్ని పాల ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. ఆహారంలో పాల ప్రాముఖ్యత గురించి చిన్నతనంలో మా తల్లిదండ్రులు మాకు చెప్పారు. శరీరంలో కాల్షియం యొక్క గొప్ప మూలంగా పాలు గురించి కూడా మాకు వివరించబడింది. కానీ చాలా మంది వ్యక్తులు మరియు పిల్లలు పాలు ఇష్టపడని లేదా అలెర్జీ కారణంగా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post