గుండె నొప్పి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి, గుండె నొప్పి అని ఎలా తెలుస్తుంది

గుండె నొప్పి యొక్క మొదటి గంట క్లిష్టమైనది. హైదరాబాద్ – ఏ ప్రాణికైనా గుండె అత్యంత కీలకమైనది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. లేని పక్షంలో గుండె వేగంగా మరణానికి చేరువవుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గుండె నొప్పి సాధారణంగా గుండెకు రక్త ప్రసరణలో ఆటంకం వల్ల వస్తుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గుండెపోటు తర్వాత ఒక గంట …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post