బ్రెయిన్ ట్యూమర్‌ యొక్క లక్షణాలు చికిత్స మరియు ఎంపికలు

బ్రెయిన్ ట్యూమర్‌ యొక్క లక్షణాలు, చికిత్స మరియు ఎంపికలు   శరీరంలోని ఒక నిర్దిష్ట భాగంలో కణాల అసాధారణ పెరుగుదల ఫలితంగా కణితి ఏర్పడుతుంది.  ఇది మెదడులో జరిగినప్పుడు, అది బ్రెయిన్ ట్యూమర్‌కు కారణమవుతుంది. ఇంత క్లిష్టమైన ప్రదేశంలో ఉండటం వల్ల, వైద్య వర్గానికి ఇది పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఇది చాలా ప్రబలంగా కూడా ఉంది. అధ్యయనాల ప్రకారం, కనుగొనబడిన అన్ని కణితుల్లో మెదడు కణితి 2.4% కలిగి ఉంటుంది. బ్రెయిన్ ట్యూమర్లన్నీ క్యాన్సర్ (ప్రాణాంతకం) కానప్పటికీ, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post