ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే సహజమైన లిప్ బామ్స్

ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే సహజమైన లిప్ బామ్స్   చలికాలం మీ శారీరక ఆరోగ్యానికే కాదు, మీ చర్మం మరియు జుట్టుకు కూడా కఠినమైనది. అవి తరచుగా మరియు సులభంగా ఎండిపోతాయి మరియు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. పెదవులు సంరక్షణ అవసరమయ్యే మరొక సున్నితమైన ప్రాంతం. చలికాలం వచ్చిందంటే లిప్ బామ్‌లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వీటిలో అనేక రకాలు మరియు బ్రాండ్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ. అయితే మీరు ఈ రసాయనాలతో నిండిన ఉత్పత్తుల నుండి విరామం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post