వరదరాజు స్వామి ఆలయం తెలంగాణ సిద్దిపేట జిల్లా

జగదేవ్‌పూర్ వరదరాజు స్వామి ఆలయం   సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్‌పూర్ మండలం వర్దరాజ్‌పూర్‌లో జగదేవ్‌పూర్ వరదరాజు స్వామి ఆలయం ఉంది. తెలంగాణ, భారతదేశం. వరదరాజు స్వామి పేరు మీద గ్రామం నిర్దేశించబడింది. గ్రామ ఆవరణలో హనుమాన్ దేవాలయం ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో వరదరాజ స్వామి పేరు మీద ప్రసిద్ధ ఉత్సవం ”జాతర” జరుగుతుంది. వైశాఖ పౌరణమి రోజున “జాతర” ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. మూలాల ప్రకారం ఆలయాన్ని 1356a.d లో నిర్మించారు, ప్రస్తుత చైర్మన్ కుటుంబానికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post