ధనుర్మాసం యొక్క విశిష్టత గోదాదేవి జీవిత చరిత్ర ఏడునూతుల - telanganaa.in

Breaking

Wednesday, 18 January 2023

ధనుర్మాసం యొక్క విశిష్టత గోదాదేవి జీవిత చరిత్ర ఏడునూతుల

 

ధనుర్మాసం యొక్క విశిష్టత గోదాదేవి జీవిత చరిత్ర ఏడునూతుల

ధనుర్మాసం యొక్క విశిష్టత గోదాదేవి జీవిత చరిత్ర ఏడునూతుల   దక్షిణ ముఖ ద్వారం గల ఏడునూతుల వేణు గోపాల స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సం  ధనుర్మాసము లో  ఆండాళ్ (గోదాదేవి ) కి  నెల రోజుల వ్రతం చేయబడును.  పెళ్లి కానీ యువతులు ఈ వ్రతం చేస్తారు . దేవాలయంలో ధనుర్మాసములో  ఉదయం తెల్లవారకముందే   అమ్మవారైనా గోదాదేవి ని తులసి మాల తో అలంకరించి ధనుర్మాసము మొదటి రోజు నుండి రోజుకు ఒక  తిరుప్పావు అనే రచనలను పాడుతారు అలాగే ఈ ధనుర్మాసము లో …

Read more

No comments:

Post a Comment