డిప్రెషన్ యొక్క వివిధ రకాలు లక్షణాలు, కారణాలు మరియు చికిత్స

డిప్రెషన్ యొక్క వివిధ రకాలు లక్షణాలు, కారణాలు మరియు చికిత్స  ఒక్కోసారి బాధపడటం సరి. ఇది మానవ ఉనికిలో ఒక సాధారణ భాగం. అయినప్పటికీ, అటువంటి విచారకరమైన మానసిక స్థితి చాలా కాలం పాటు కొనసాగినప్పుడు మరియు రోజువారీ జీవితంలో జోక్యం చేసుకుంటే, దానిని డిప్రెషన్ అంటారు, ఇది తీవ్రమైన మానసిక ఆరోగ్య సమస్య. ఇటీవలి కాలంలో చాలా మంది తమ అనుభవాలను పంచుకునేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. చాలా మంది వ్యక్తులు ఇతరులను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడే ఉపయోగకరమైన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post