కెరమెరి ఘాట్స్ కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా

కెరమెరి ఘాట్‌లు ఉట్నూర్-ఆసిఫాబాద్ రహదారి, కెరమెరి మండలానికి సమీపంలో 6 కి.మీ పొడవున కెరమెరి ఘాట్ రహదారి నడుస్తుంది, ఇందులో కెరమెరి ఘాట్‌లు ఒక భాగంగా ఉన్నాయి, ఇది

Post a Comment

Previous Post Next Post