మాజీ ప్రధాని పి.వి.నరసింహారావు జీవిత చరిత్ర

 

మాజీ ప్రధాని పి.వి.నరసింహారావు జీవిత చరిత్ర

మాజీ ప్రధాని పి.వి. నరసింహారావు జీవిత చరిత్ర   మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు జన్మస్థలం పేరు : పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు (పి.వి.) జననం : జూన్ 

0/Post a Comment/Comments